Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 29.04.2011

2011-04-29 22:09

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 23-29.04.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"