Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 27.08-02.09.2011

2011-09-02 11:22

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 27.08-02.09.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"