Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 27.05.2011

2011-05-27 13:39

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 21-27.05.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"