Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 1-7.10.2011

2011-10-07 10:17

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 1-7.10.2011
Raport dostępny jest w dziale Publikacje > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"