Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 24-30.09.2011

2011-09-30 17:03

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 17-23.09.2011
Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"