Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 24.06.2011

2011-06-24 15:52

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 18-24.06.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"