Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 23-29.07.2011

2011-07-29 13:45

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 23-29.07.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"