Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 22-28.10.2011

2011-10-28 17:51

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 22-28.10.2011
Raport dostępny jest w dziale Publikacje > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"