Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 20-26.08.2011

2011-08-26 17:40

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 20-26.08.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"