Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 17-23.09.2011

2011-09-24 21:40

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 17-23.09.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"