Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 16-22.07.2011

2011-07-22 19:33

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 16-22.07.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"