Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 13-19.08.2011

2011-08-20 13:00

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 13-19.08.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"