Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 10-16.09.2011

2011-09-16 13:35

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 10-16.09.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"