Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 1-8.07.2011

2011-07-08 17:02

Dostępny jest kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 1-8.07.2011

Raport dostępny jest w dziale Publikajce > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"