Raport "Afryka tydzień po tygodniu" 8-14.10.2011

2011-10-14 11:31

Opublikowany został kolejny raport z serii "Afryka tydzień po tygodniu" obejmujący swym zakresem okres 8-14.10.2011
Raport dostępny jest w dziale Publikacje > Newsletter "Afryka tydzień po tygodniu"