Konkurs na najlepszą pracę magisterską

2011-08-05 19:18

Z dniem 5 sierpnia 2011 r. PCSA ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki afrykańskiej w dziedzinie:
•    nauki polityczne,
•    stosunki międzynarodowe,
•    ekonomia.
Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studiujących na zagadnienia dotyczące problematyki państw afrykańskich. Konkurs ma się jednocześnie przyczyniać do propagowania wiedzy na temat Afryki w społeczeństwie polskim. 
Konkurs odbywa się na zasadach ciągłych. Prace należy przysyłać na adres pcsa@pcsa.org.pl do 31 października każdego roku. Najlepsze z nadesłanych prac za zgodą autorów będą zamieszczone na stronie PCSA w czasie trwania konkursu. 
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewiduje się każdorazowo do końca lutego roku następnego.

 

Zachęcamy do udziału!