Raport Afryka (wrzesień-grudzień 2011)

2011-12-23 17:56

W dziale "Publikacje" jest już dostępny raport dotyczący bieżących wydarzeń w Afryce. Wiele miejsca poświęcono przede wszystkim Arabskiej Wiośnie Ludów - jej przyczynom, przebiegu w poszczególnych krajach oraz konsekwencjom. W Raporcie znalazły się także m.in. artykuł podsumowujący ostatnie wydarzenia w Rogu Afryki oraz artykuł o wywrotowej działalności Boko Haram w Nigerii.

 

Spis treści raportu:

  1. Od redakcji
  2. Bilans i perspektywy rewolty egipskiej i jej następstwa, Karol Chwedczuk-Szulc
  3. Życie i śmierć Króla Królów Afryki, Tomasz Błoński
  4. „Unified Protektor” – operacja NATO w Libii a zasady Karty NZ, Marek Musioł
  5. Europejska broń w Libii przed i po rewolucji - nowe problemy i zagrożenia, Marcin Soboń
  6. Róg Afryki: bilans ostatnich miesięcy, Robert Kłosowicz
  7. Intensyfikacja ataków Boko Haram a polityka rządu Nigerii, Monika Różalska
  8. Walka z AIDS w Afryce: polemika, Konrad Czernichowski, Karol Chwedczuk-Szulc
  9. Kalendarium

 
Ze wstępu:
W ostatnich miesiącach 2011 roku tematyka „afrykańska” niezwykle często gościła w czo-łówkach serwisów informacyjnych. Szczególna uwaga poświęcana była procesom zmian za-chodzących w Afryce Północnej, zwłaszcza w Libii, Egipcie i Tunezji, ale symptomy procesów demokratyzacyjnych były również widoczne w Maroku. Przez środki masowego przekazu przetaczała się debata na temat prawomocno-ści interwencji NATO w Libii i granic wsparcia dla rebeliantów, które legitymizowała rezolucja 1973 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjedno-czonych. Wydarzeniem, które zelektryzowało świat była śmierć pułkownika Kaddafiego. Ostatni kwartał 2011 roku to również jedna z najdramatyczniejszych susz w regionie Rogu Afryki oraz udowodniona ponad wszelką wąt-pliwość niewydolność międzynarodowych sys-temów reagowania w sytuacjach kryzysów hu-manitarnych. Susza po raz kolejny zwróciła oczy świata na sytuację w Somalii i próby wsparcia rządu tego „najbardziej upadłego” państwa świata przez kraje ościenne i Unię Europejską.
 

Raport można pobrać nieodpłatnie w dziale Publikacje - Raporty Kwartalne
 
Pozdrawiamy serdecznie
Zespół PCSA