Dyskusja Afrykanistyczna - Od Złotego Wybrzeża do Czarnego Złota

2011-03-21 14:36

Kilka miesięcy temu Ghana dołączyła do grona producentów ropy naftowej. Czy kraj ten padnie ofiarą tzw. klątwy surowcowej? Czy ropa okaże się czarnym złotem czy czarnym przekleństwem? Czy Ghana stanie się kolejną Nigerią? Czy uda się jej wyciągnąć lekcje z porażek innych afrykańskich petropaństw? Weź udział w debacie i znajdź odpowiedzi na powyższe pytania.

A few months ago Ghana joint the group of oil-producers. Will the country fall a victim to the so-called resource curse? Will oil turn black gold or black curse? Will Ghana become another Nigeria? Will it be able to draw lessons from mistakes of other African petrostates? Have your say in the debate and find answers to the above questions. 

 

Debata odbędzie się 30 marca 2011, godz. 14.00, Instytut Studiów Międzynarodowych UWr, sala 237