Komisja Rewizyjna

dr Karolina Bieniek 

Doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Animatorka kultury, trenerka w obszarze edukacji globalnej i działań antydyskryminacyjnych. Naukowo zajmuje się badaniami nad pokojem. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Autorka publikacji z dziedziny stosunków międzynarodowych, szczególnie poświęconych rekonstrukcji pokonfliktowej oraz stosunkom afrykańsko-chińskim. Wolontariuszka Ministerstwa Spraw Zagranicznych w komponencie Polska Pomoc. Odpowiedzialna za kwestie związane z rozwojem Fundacji ART TRANSPARENT. Współpracuje przy projektach: Przegląd Sztuki SURVIVAL, Galeria Mieszkanie Gepperta, "Sztuka po przejściach" i innych. Podróżuje od zawsze. Nie wyobraża sobie życia bez tańca i wspinaczki.

 

dr Karol Chwedczuk-Szulc

Doktor nauk politycznych,  magister socjologii. W badaniach koncentruje się nad problematyką konfliktu bliskowschodniego i teorią konstruktywizmu społecznego w stosunkach międzynarodowych. Poza fascynującymi momentami spędzonymi ze studentami na uczelni piastuje stanowisko skarbnika dolnośląskiego oddziału PTSM. Afryką zajmuje się głównie ze względu na jej rolę w konflikcie bliskowschodnim, a także wyzwania modernizacyjno-humanitarne jakie stoją przed tym kontynentem.

 

 

dr Marcin Szydzisz

Prawnik, historyk, doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki bliskowschodniej, polityki zagranicznej Izraela oraz konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Problematyka afrykanistyczna pojawia się w nich w kontekście relacji państw afrykański z Izraelem i ich oddziaływania na proces pokojowy na Bliskim Wschodzie