Hipoteza pułapki bogactw naturalnych na przykładzie Zambii i Botswany

 

Projekt był realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Nr rej. N N116 443837). Jego głównym celem jest zrozumienie i wyjaśnienie wpływu bogactw naturalnych na rozwój gospodarczy oraz kondycję państwa afrykańskiego i jego instytucji. Tytułowa hipoteza klątwy bogactw naturalnych zakłada wielowymiarowy negatywny wpływ zasobów naturalnych na sytuację polityczno-gospodarczą krajów rozwijających się, szczególnie postkolonialnych krajów afrykańskich.

 

Uczestnicy tego interdyscyplinarnego projektu, postawili sobie za cel poddanie hipotezy klątwy naukowym testom oraz odpowiedzenie na pytanie o znaczenie miedzi i diamentów w rozwoju Botswany i Zambii, a także zbudowanie koherentnego podejścia analitycznego, dzięki któremu możliwe stałoby się lepsze zrozumienie fenomenu „wybiórczości” klątwy surowców naturalnych w rejonie Afryki Subsaharyjskiej.

 

Kierownikiem projektu była prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller z Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski.

 

Wyniki badań zostały opublikowane w formie monografii:

Galeria projektu: