Baza Afrykanistów Polskich

mgr Małgorzata Baka-Theis

        dziedzina naukowa nauki o sztuce, historia sztuki badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia obszary badawcze kolekcjonerstwo afrykanistyczne w Polsce...

dr Malwina Bakalarska

      dziedzina naukowa Socjologia, Filozofia, Kulturoznawstwo badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia, Nigeria obszary badawcze Zarządzanie czasem Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w kulturze...

dr Karolina Bieniek

    dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Wschodnia ( w tym szczególnie Ruanda, DRK, Tanzania, Kenia) ...

dr Borys Bińkowski

    dziedzina naukowa ekonomia, socjologia, stosunki miedzynarodowe, politologia, szeroko pojęte społeczne studia regionalne badane państwa/ obszary geograficzne ...

dr Konrad Czernichowski

    dziedzina naukowa ekonomia, stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne Kamerun, Sudan, Zambia, Botswana ...

dr Hanna Dumała

    dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne    Afryka obszary badawcze Afryka jako region międzynarodowy interesy...

dr Degefe Gemechu

        dziedzina naukowa prawo, stosunki międzynarodowe, politologia badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska w tym szczególnie Róg Afryki obszary...

dr Grzegorz Gil

        dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne Maghreb:Libia, Róg Afryki, Somalia obszary badawcze Problematyka dysfunkcjonalności...

dr Paweł Górzny

        dziedzina naukowa  stosunki międzynarodowe, socjologia, antropologia kulturowa badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska obszary...

dr Katarzyna Grabska

      dziedzina naukowa antropologia kulturowa, studia rozwojowe (development studies) badane państwa/ obszary geograficzne Egipt, Kenia, Sudan, Ghana ...

mgr Paulina Grzęda

    dziedzina naukowa literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, nauka o społeczeństwie badane państwa/ obszary geograficzne RPA, Afryka Południowa obszary badawcze literatura postkoloniana...

prof. dr hab. Janusz Gudowski

        dziedzina naukowa ekonomia rozwoju badane państwa/ obszary geograficzne kraje rozwijające się (Afryka, Azja, Bliski Wschód) obszary badawcze problematyka rozwoju...

mgr Aleksandra Gutowska

      dziedzina naukowa antropologia turystyki badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Wschodnia obszary badawcze turystyka po slumsach (w szczególności na przykładzie Kibery w Kenii oraz Bwaise w...

mgr Marta Jackowska Uwadizu

        dziedzina naukowa afykanistyka badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia obszary badawcze ...

dr Katarzyna Jarecka-Stępień

        dziedzina naukowa studia nad rozwojem (development studies), stosunki międzynarodowe, kulturoznawstwo badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Północna (Maghreb), Bliski...

dr Agnieszka Kazimierczuk

    dziedzina naukowa studia nad rozwojem (development studies) badane państwa/ obszary geograficzne Ghana, Burkina Faso obszary badawcze Participatory Assessment of Development...

dr hab. prof. UJ Robert Kłosowicz

      dziedzina naukowa historia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Sybsaharyjska RCA, Kongo, Somalia, Etiopia obszary...

prof. dr hab. Jerzy Koch

      dziedzina naukowa historia literatury, literatura południowoafrykańska, literatura afrikaans, literatura niderlandzka okresu kolonialnego badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Południowa obszary badawcze Afryka...

dr hab. Dominik Kopiński

      dziedzina naukowa ekonomia badane państwa/ obszary geograficzne Zambia, Botswana, Ghana, Namibia obszary badawcze pomoc rozwojowa ekonomia rozwoju i rozwój gospodarczy w SSA polityka surowcowa/rola surowców w...

Cyprian A. Kozera

      dziedzina naukowa Afrykanistyka / Stosunki międzynarodowe / Badania nad pokojem badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska, Afryka Północna, Bliski Wschód obszary...

mgr Rafał Kuzak

    dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne Afryka subsaharyjska obszary badawcze organizacje panafrykańskie w...

dr hab. Michał Lesniewski

    dziedzina naukowa historia badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Południowa obszary badawcze Historia południowej Afryki w wieku XIX i pierwszej połowie XX. Wojna burska...

dr hab. Wiesław Lizak

Dziedzina naukowa      Stosunki międzynarodowe Badane państwa/ obszary geograficzne       Afryka jako region    Obszary badawcze        Problemy bezpieczeństwa w Afryce, konflikty w...

dr Bara Ndiaye

      dziedzina naukowa afrykanistyka, medioznawstwo badane państwa/ obszary geograficzne relacje Francji z Afryką Subsaharyjską obszary badawcze relacje francusko-afrykańskie problemy współczesnej Afryki polityka...

dr Marta Nowakowska

    dziedzina naukowa etnologia i antropologia kultury badane państwa/ obszary geograficzne  RPA, państwa Afryki Południowej, państwa Afryki...

dr Magdalena Olejarnik

    dziedzina naukowa afrykanistyka, językoznawstwo badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Wschodnia (Tanzania, Kenia) ...

mgr Dorota Panczyk-Piqueray

      dziedzina naukowa ekonomia badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska obszary badawcze ekonomia rozwoju sytuacja makroekonomiczna w Afryce Sub-Saharyjskiej polityka fiskalna, monetarna i reformy...

prof. dr hab. Nina Pawlak

        dziedzina naukowa   językoznawstwo, afrykanistyka badane państwa/ obszary geograficzne   Nigeria (Północna), Afryka Zachodnia, Afryka (w językowych badaniach...

prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz

          dziedzina naukowa   językoznawstwo, afrykanistyka badane państwa/ obszary geograficzne   Nigeria, Czad, Afryka...

dr hab. Andrzej Polus

      dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne - Zambia, Botswana, Namibia, RPA, Zimbabwe/ Afryka Południowa; - Ghana, Uganda obszary badawcze klątwa surowców naturalnych w...

dr Beata Przybylska- Maszner

    dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe, integracja europejska badane państwa/ obszary geograficzne relacje UE- Afryka Zachodnia obszary badawcze wymiar zewnętrzny działań UE...

mgr Urszula Róg

    dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne    Obszar Wielkich Jezior Afrykańskich (szczególnie Rwanda i Burundi) obszary...

mgr Monika Różalska

      dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska, Nigeria, Ghana obszary badawcze stosunki państw Afryki Subsaharyjskiej z USA relacje...

mgr Dariusz Skonieczko

      dziedzina naukowa historia sztuki badane państwa/ obszary geograficzne Demokratyczna Republika Kongo, Zambia, Zimbabwe ...

dr Miłosława Stępień

      dziedzina naukowa literaturoznawstwo afrykańskie badane państwa/ obszary geograficzne RPA, Afryka Subsaharyjska obszary badawcze literaturoznawstwo afrykańskie, historia literatury afrykańskiej, literatura...

mgr Krzyszof Tlałka

      dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe badane państwa/ obszary geograficzne Róg Afryki obszary badawcze międzynarodowe stosunki polityczne bezpieczeństwo...

mgr Wojciech Tycholiz

      dziedzina naukowa ekonomia badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Subsaharyjska, Afryka Poludniowa, Afryka Zachodnia, Afryka Wschodnia, strefa franka CFA, CMA w Afryca Poludniowej obszary badawcze rynki...

dr Izabela Will

        dziedzina naukowa afrykanistyka badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Zachodnia, Nigeria obszary badawcze językoznawstwo, komunikacja...

dr hab. Justyna Zając

        dziedzina naukowa stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo badane państwa/ obszary geograficzne Afryka Północna (i Bliski Wschód) obszary badawcze sytuacja...